Công văn về việc mơi cung cấp báo giá dịch vụ đổ mực máy in cho 02 cơ sở

Đính kèm theo công văn số 1393/BVPSNĐN-CNTT ngày 25 tháng 10 năm 2021 Về việc mời cung cấp báo giá dịch vụ đổ mực máy in cho 02 cơ sở:

1. CV 1393/BVPSNĐN-CNTT

2. Mẫu CV 1393/BVPSNĐN-CNTT

Địa điểm google map

LIÊN HỆ NGAY 0236 395 7777 nếu có thắc mắc!

We truly care about our users and our service.

LIÊN HỆ NGAY

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát