Danh mục dịch vụ kỹ thuật

Mã ICD Tên Tên tiếng anh
Z99.8 Phụ thuộc vào các thiết bị và dụng cụ khác Dependence on other enabling machines and devices
Z99.9 Phụ thuộc vào thiết bị và dụng cụ không xác định Dependence on unspecified enabling machine and device

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát