Danh mục dịch vụ kỹ thuật

Mã ICD Tên Tên tiếng anh
A06.7 Nhiễm amíp ở da Cutaneous amoebiasis
A06.8 Nhiễm amíp ở vị trí khác Amoebic infection of other sites
A06.9 Bệnh do amíp, không xác định loài Amoebiasis, unspecified
A07 Bệnh đường ruột do đơn bào khác Other protozoal intestinal diseases
A07.0 Bệnh do Balantidium Balantidiasis
A07.1 Bệnh do Giardia [lamblia] Giardiasis [lambilasis]
A07.2 Bệnh do Cryptosporidia Cryptosporidiosis
A07.3 Bệnh do lsospora lsosporiasis
A07.8 Bệnh nhiễm trùng đường ruột do đơn bào xác định khác Other specified protozoal intestinal diseases
A07.9 Bệnh đường ruột do đơn bào, không xác định loài Protozoal intestinal disease, unspecified

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát