Danh mục dịch vụ kỹ thuật

Tên Đơn vị Giá bảo hiểm Giá viện phí Giá yêu cầu
Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 (hãng SD-Roche- mẫu gộp) Lần 63070.00
Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 (hãng SD-Roche- mẫu đơn) Lần 122640.00
Tủa lạnh thể tích 10 ml ( từ 250 ml máu toàn phần) Túi 79000.00 79000.00
Test nhanh kháng nguyên virus SARS_CoV2 Mẫu 0.00 0.00
Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol) [Máu] ng/mL 182000.00 182000.00
Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol) [Máu] ng/mL 182000.00 182000.00
Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) [Máu] ng/mL 182000.00 182000.00
Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) [Máu] ng/mL 182000.00 182000.00
Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] ng/mL 91600.00 91100.00
Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] ng/mL 91600.00 91100.00

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát