Danh mục thuốc

Tên Đơn vị tính Phạm vi Hãng sản xuất Nước sản xuất Đơn giá
Leankid 100+ BA lon Nhà thuốc Nutricare - Việt Nam Việt Nam 250000.00
Metamax Gói Nhà thuốc Nutricare - Việt Nam Việt Nam 19400.00
Forticare Orange&Lemon Chai Nhà thuốc Nutricia N.V-Hà Lan; Hà Lan 85500.00
Forticare Cappucino Chai Nhà thuốc Nutricia N.V-Hà Lan; Hà Lan 85500.00
Fortimel Vanilla lon Nhà thuốc Milupa GmbH - Đức; Đức 332500.00
Nutrinidrink Powder Vanila lon Nhà thuốc Milupa GmbH - Đức Đức 313500.00
Nutrinidrink Powder Neutral lon Nhà thuốc Milupa GmbH - Đức Đức 313500.00
Nutren Junior 400g lon Nhà thuốc Nestle Suisse S.A Thụy Sĩ 306000.00
Peptamen Junior 400g lon Nhà thuốc Nestle Suisse S.A Thụy Sĩ 440000.00
Sữa bột PRE NAN (12 x 400g) lon Nhà thuốc Hà Lan Hà Lan 199100.00

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát