- Thời gian: Ngày 04 và 05/7/2017 

             - Địa điểm: Hội trường Bệnh viện

             - Giảng viên: BS Tuan Anh Dinh, BS Gayle Olson

             - Đối tượng: BS Sản Phụ khoa, CĐHA


3.Hội nghị Quốc tế sản Phụ khoa: 

  - Thời gian: Ngày 06 tháng 7 năm 2017

  - Địa điểm: Hội trường Bệnh viện

  - Đối tượng: Các BS chuyên ngành Sản phụ khoa, CĐHA, GPB

             - Các bài báo cáo: Đinh kèmCác bài báo cáo tại  Hội nghị Sản Phụ khoa quốc tế 2017

Ngày 06/7/2017


1)  Epidemiology and diagnosis of placental anomalies and relationship with obstetrical hemorrhage - Tuan Dinh or Gayle Olson (45 phút)

2)  Obstetrical hemorrhage - Gayle Olson (30 phút)

3)  Prevention of future placental abnormalities by decreasing primary C/S rate- Tuan Dinh (30 phút)

4)  Interventional Radiology procedures to decrease pelvic hemorrhage - Greg Frey (30 phút)

5)  Tips and Tricks for the emergency Caesarian hysterectomy - Saifuddin Mama (30 phút)

6)  Cervical Cancer Screening and Prevention - Tri Dinh (30 phút)


1) Dịch tễ học và chẩn đoán bất thường nhau thai và mối liên quan với xuất huyết sản khoa - BS Tuan Dinh hoặc BS Gayle Olson (45 phút)

2) Xuất huyết sản khoa - BS Gayle Olson (30 phút)

3) Dự phòng các bất thường nhau thai bằng cách giảm tỷ lệ mổ lấy thai lần đầu - BS Tuan Dinh (30 phút)

4) Các can thiệp X-quang để giảm xuất huyết vùng chậu - BS Greg Frey (30 phút)

5) Kinh nghiệm đối với các trường hợp phẫu thuật cắt tử cung cấp cứu sau mổ lấy thai – GS Saifuddin Mama (30 phút)

6)  Phòng ngừa và sàng lọc Ung thư cổ tử cung - BS Tri Dinh (30 phút)
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH PHẪU THUẬT PHỤ KHOA,

UNG THƯ PHỤ KHOA, DỊ TẬT TIẾT NIỆU SINH DỤC NỮ

DO CÁC GIÁO SƯ ĐẾN TỪ HOA KỲ ĐẢM TRÁCH

Thời gian: Từ ngày 03 – 07/7/2017


Địa điểm: Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

Do các GS, BS đến từ Mayo Clinic, UTMB ( University of Texa Medical Branch) – Hoa Kỳ đảm trách

Thời gian khám sàng lọc để lên danh sách bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Phòng khám sản Phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

Chịu trách nhiệm lên danh sách phẫu thuật:

BS Doãn Thanh Tuấn – Trưởng khoa phụ ngoại – ĐT   0905 129 988
CHƯƠNG TRÌNH

SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH PHÁT HIỆN DỊ TẬT THAI NHI


Thời gian: Ngày 04 và 05/7/2017

Địa điểm: Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

Do các GS, BS đến từ Mayo Clinic, UTMB ( University of Texa Medical Branch) – Hoa Kỳ đảm trách

Đăng ký khám sàng lọc: 

BS Hà Thị Tiểu Di – Trưởng khoa chẩn đoán trước sinh – ĐT   0987662588


Nguồn: Phòng CĐT- ĐT-QHQT

Ngày đăng: 08/05/2017