Điện thoại: 0236.3957.738

Khoa Phụ ngoại được thành lập theo Quyết định số 178/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 21 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01phó trưởng khoa, 01 hộ sinh trưởng khoa và 18 nhân viên.

Trưởng khoa

BSCKII. Doãn Thanh Tuấn 


Phó trưởng khoa

BSCKII. Phan Nữ Thanh Châu


Hộ sinh trưởng khoa

CN. Phan Bích Ngọc

2. Chức năng, nhiệm vụ 
Khoa Phụ ngoại là khoa lâm sàng có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho đối tượng phụ nữ, khám phát hiện các bệnh phụ khoa có chỉ định phẫu thuật, thực hiện điều trị bằng phương pháp phẫu thuật. Khoa được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động của khoa. 
Khoa có nhiệm vụ: Thực hiện đầy đủ các quy chế chuyên môn nhằm phục vụ thuận tiện, chất lượng và hiệu quả trong quá trình khám chữa bệnh; Tham gia chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe phụ nữ và phòng chống các bệnh phụ khoa; Tham gia nghiên cứu khoa học.

3. Các bộ phận
- Chăm sóc và điều trị bệnh sản khoa;
- Chăm sóc và điều trị bệnh phụ khoa.

Ngày đăng: 11/07/2018