Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2 chính thức hoạt động vào ngày 15/6/2021

Hiện tại, Bệnh viện Phụ sản - Nhi CS2 chưa ký được hợp đồng với BHXH VN, do đó trong giai đoạn này, Bệnh viện chỉ thực hiện khám theo yêu cầu và có tính viện phí, chưa giải quyết được chế độ BHYT cho bệnh nhân có BHYT cho đến khi có thông báo mới.

Xin lưu ý, người bệnh có mã đầu thẻ bảo hiểm 48124 nên đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cơ sở chính để được hưởng chế độ Bảo hiểm Y tế theo quy định

Ngày đăng: 11/06/2021