BẢN CÔNG BỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG

Đính kèm văn bản số: 3038/SYT-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng Về việc xác nhận thẩm định hồ sơ công bố đáp ứng yêu cầu đào tạo thực hành.

Đính kèm văn bản số: 6598/SYT-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng Về việc xác nhận thẩm định hồ sơ công bố đáp ứng yêu cầu đào tạo thực hành.

Ngày đăng: 11/23/2022 4:33:32 PM

Địa điểm google map

LIÊN HỆ NGAY 0236 395 7777 nếu có thắc mắc!

We truly care about our users and our service.

LIÊN HỆ NGAY

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát