Đã uống rượu, bia - không lái xe

. Ban ATGT thành phố cung cấp các tài liệu tuyên truyền về ““Đã uống
rượu, bia – Không lái xe”, gồm:
 Video “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”:
https://www.youtube.com/watch?v=FT_x8znZk70
 Các phiên bản ngắn:
 Tác hại của việc lái xe sau khi uống rượu, bia:
https://www.youtube.com/watch?v=cWmVRvAI8dU
 Quy định pháp luật về không được lái xe sau khi uống rượu, bia:
https://www.youtube.com/watch?v=P6Z-n6CcI_E
 Mức phạt khi lái xe sau khi uống rượu, bia:
https://www.youtube.com/watch?v=lDUW0-xp2Ns

Ngày đăng: 30/11/2023