Đẩy mạnh sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh
UBND thành phố vừa có văn bản số 1799/UBND-CATP về việc đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip.
Nhằm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt Đề án 06); Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; trong đó chú trọng việc đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người tham gia BHYT, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT về việc sử dụng CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID để tham gia khám chữa bệnh BHYT thay cho thẻ BHYT giấy.
Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và các nhiệm vụ của Đề án 06, vận động, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 và tuyên truyền về những lợi ích được thụ hưởng khi công dân sử dụng ứng dụng Công dân số VNeID. Đồng thời, chỉ đạo, quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, không thực hiện trực tiếp, triển khai tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào mục “ví giấy tờ” để phục vụ khám chữa bệnh BHYT bằng ứng dụng VNeID.
Sở Y Tế tổ chức quán triệt, chỉ đạo 100% bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID. Trong đó, yêu cầu mỗi cơ sở khám chữa bệnh BHYT đảm bảo có 80% người bệnh đã được cấp CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện khám chữa bệnh; đảm bảo các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, đường truyền, mạng máy tính, cung cấp phần mềm, thiết bị đầu đọc thẻ CCCD gắn chip có tích hợp module sinh trắc để sẵn sàng triển khai tích hợp, xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chip trong khám chữa bệnh BHYT.
Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức đôn đốc, hướng dẫn cơ quan BHXH quận, huyện thường xuyên rà soát, cập nhật, xác thực số Định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, duy trì công tác số hoá dữ liệu bảo hiểm y tế, đảm bảo dữ liệu sạch để đồng bộ với dữ liệu dân cư.
Đối với những trường hợp công dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN chưa được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo danh sách của BHXH Việt Nam gửi về, Chủ tịch UBND thành phố giao BHXH thành phố chủ trì, phối hợp với Công an các cấp và đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, xác minh, làm sạch thông tin để đồng bộ với dữ liệu dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD gắn chip.
Công an thành phố chỉ đạo công an các quận, huyện mở các đợt cao điểm cấp tài khoản khoản định danh điện tử mức 2, thu nhận hồ sơ cấp CCCD, đảm bảo 100% công dân trong độ tuổi, đủ điều kiện trên địa bàn thành phố được cấp CCCD gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, nhằm trang bị “công cự” cho người dân được thụ hưởng các tiện ích từ ứng dụng VNeID đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế bằng thẻ CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID thay thế cho thẻ BHYT giấy, ứng dụng VssID;
Song song đó, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2023.

Ngày đăng: 08/10/2023