Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế dùng chung sử dụng tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng.

I.  Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1.  Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Địa chỉ: 402 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

2.  Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá : Ds.Uy, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, 402 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0905502301, số điện thoại bàn : (0236)3957 744 – (0236)3957 749.

3. Các công ty đăng nhập website của Bệnh viện tại địa chỉ trang http://phusannhidanang.org.vn, chọn phần “Tin tức” → “Thư mời chào giá”. Biểu mẫu chào giá ở Phụ lục 01đính kèm.

4.  Cách thức tiếp nhận báo giá :

Nộp báo giá tại địa chỉ : Phòng Văn thư – Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Số 402 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Các   công   ty gửi   thông   tin báo   giá (bảng  excel) vào địa chỉ   email: hoidongmuasambvpsndn@gmail.com.

5.     Thời gian tiếp nhận báo giá : Từ 17 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2024 đến trước 17 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

6.   Thời gian có hiệu lực của báo giá : Tối thiểu 90 ngày ( kể từ ngày kết thúc nhận báo giá là ngày 20 tháng 5 năm 2024).

 

II.  Nội dung yêu cầu báo giá :

1.   Các hãng sản xuất, nhà cung cấp....quan tâm lập báo giá đầy đủ thông tin theo Phụ lục 1”Bảng báo giá” đính kèm thông báo này

2.  Danh mục hàng hóa cụ thể tại Phụ lục 02 đính kèm.

3.   Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tầng 2, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng 402 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và Tầng 5, Khoa Dược Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng cơ sở 2, 26 C Chu Văn An, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

4.   Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: tỷ lệ tạm ứng: 0 đồng, thanh toán hợp đồng 90 ngày kể từ thời điểm giao hàng và bàn giao đầy đủ các chứng từ hợp lệ theo yêu cầu.

Yêu cầu các hãng sản xuất, nhà cung cấp.... đính kèm với “ Bảng báo giá” tài liệu mô tả tính năng sử dụng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa.

Ngoài Bì thư gửi báo giá cần ghi rõ “ Báo giá vật tư y tế dùng chung tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng theo Thư mời số………..”, người nhận: Ds.Đăng Uy, sdt 0905502301. ( chú ý điền thông tin đầy đủ ngoài bì thư)

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Xin chân thành cảm ơn./.

10.5.23.Thư mời báo giá 673-VTYT dùng chung

10.5.24.PL02.Danh mục VTYT dùng chung

10.5.24.PL01_Mẫu báo giá_VTYT dùng chung

Ngày đăng: 10/05/2024