Thư mời Về việc tham gia cung cấp thông tin báo giá của các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế đặc thù phục vụ cho công tác khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng

Đính kèm thư mời số: 1633/TM-BVPSNĐN ngày 11 tháng 11 năm 2022 Thư mời Về việc tham gia cung cấp thông tin báo giá của các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế đặc thù phục vụ cho công tác khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng ;

Các phụ lục biểu mẫu kèm theo:

PL 01_Các mặt hàng chào giá_HC, VTYT đặc thù_449 mặt hàng
PL 02_Biểu mẫu chào giá_HC, VTYT đặc thù_449 mặt hàng

 

Ngày đăng: 11/11/2022 4:58:39 PM

Địa điểm google map

LIÊN HỆ NGAY 0236 395 7777 nếu có thắc mắc!

We truly care about our users and our service.

LIÊN HỆ NGAY

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát