Đính kèm thư mời số: 1608/TM-BVPSNĐN ngày 08 tháng 11 năm 2022 Thư mời chào giá cung ứng phụ kiện cho máy cắt đốt điện dùng trong phẫu thuật tại Khoa Gây Mê Hồi Sức;

Ngày đăng: 09/11/2022