Đính kèm thư mời số: 1641/TM-BVPSNĐN ngày 11 tháng 11 năm 2022 Thư mời Về việc mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla tại Cơ sở 2

Ngày đăng: 11/11/2022