Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla tại Cơ sở 2

Đính kèm thư mời số: 1641/TM-BVPSNĐN ngày 11 tháng 11 năm 2022 Thư mời Về việc mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla tại Cơ sở 2

Ngày đăng: 11/11/2022 4:49:25 PM

Địa điểm google map

LIÊN HỆ NGAY 0236 395 7777 nếu có thắc mắc!

We truly care about our users and our service.

LIÊN HỆ NGAY

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát