Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa máy bơm hút dịch nội soi

Đính kèm theo Thư mời số: 875/TM-BVPSNĐN ngày 30 tháng 6 năm 2022 Về việc mời chào giá cung cấp dịch vụ sửa chữa máy bơm hút dịch nội soi.

Thư mời số: 875/TM-BVPSNĐN

Ngày đăng: 7/1/2022 9:20:12 AM

Địa điểm google map

LIÊN HỆ NGAY 0236 395 7777 nếu có thắc mắc!

We truly care about our users and our service.

LIÊN HỆ NGAY

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát