THƯ MỜI
Về việc yêu cầu tham gia cung cấp thông tin báo giá
các mặt hàng vật tư y tế dùng trong phẫu thuật, thủ thuật tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng năm 2024

 Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu : Mua sắm vật tư y tế dùng trong phẫu thuật, thủ thuật tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng năm 2024.

I.   Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá :


1.    Đơn vị yêu cầu báo giá : Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Địa chỉ : 402 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
2.   Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS.Đăng Uy, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, 402 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0905502301. Số điện thoại bàn : (0236)3957744 – (0236)3957749.
3.      Các công ty đăng nhập website của Bệnh viện tại địa chỉ trang http://phusannhidanang.org.vn, chọn phần “Tin tức” → “Thư mời chào giá”. Biểu mẫu chào giá ở Phụ lục 01 đính kèm.
4.   Cách thức tiếp nhận báo giá :
Nộp báo giá tại địa chỉ : Phòng Văn thư – Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Số 402 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Các công ty gửi thông tin báo giá (bảng excel) vào địa chỉ email : hoidongmuasambvpsndn@gmail.com.
5.   Thời gian tiếp nhận báo giá :Từ 17 giờ 00 ngày 04 tháng 7 năm 2024 đến trước 17 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
6.   Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày (ngày kết thúc nhận báo giá là ngày 15 tháng 7 năm 2024).
II.   Nội dung yêu cầu báo giá :


1.   Các hãng sản xuất, nhà cung cấp … quan tâm lập báo giá đầy đủ thông tin theo Phụ lục 01 “Bảng báo giá” đình kèm thông báo này.
2.   Danh mục hàng hóa cụ thể tại Phụ lục 02 đính kèm.
3.   Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tầng 2, Khoa Dược, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng 402 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng và tầng 5 Khoa Dược Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng Cơ sở 2, 26C Chu Văn An, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
4.   Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: tỷ lệ tạm ứng: 0 đồng, thanh toán hợp đồng 90 ngày kể từ thời điểm giao hàng và bàn giao đầy đủ các chứng từ hợp lệ theo yêu cầu.
Yêu cầu các hãng sản xuất, nhà cung cấp … đính kèm với “Bảng báo giá” tài liệu mô tả tính năng sử dụng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, catalogue sản phẩm.
Ngoài Bì thư gửi báo giá cần ghi rõ “ Báo giá các mặt hàng vật tư y tế dùng trong phẫu thuật, thủ thuật tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng năm 2024 theo Thư mời số……..”, người nhận : Ds. Đăng Uy, số điện thoại : 0905502301.
(Chú ý điền thông tin đầy đủ ngoài bì thư)
Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.
       Xin chân thành cảm ơn./.

PL1
PL2

Ngày đăng: 05/07/2024