THƯ MỜI

Về việc tham gia cung cấp thông tin báo giá một số sản phẩm thuốc cho nhu cầu khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng

Kính gửi: Các công ty cung ứng thuốc

 

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng hiện đang xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung thuốc cho nhu cầu khám và điều trị tại Bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo xây dựng danh mục, giá kế hoạch các mặt hàng thuốc, Bệnh viện kính mời các nhà thầu cung ứng thuốc gửi báo giá các sản phẩm công ty có khả năng cung cấp đáp ứng các yếu tố sau:

1.Thuốc có trong danh mục thuốc tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về “ ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều khiển thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế”, tập trung vào các hoặt chất, nhóm thuốc đâng được sử dụng tại bệnh viện năm 2022-2023.

2.Giá thuốc phải thấp hơn giá kế khai, kê khai lại được công bố và phải phù hợp với giá tương ứng đang trúng thầu trên thị trường hiện nay, ưu tiên thuốc có kết quả trúng thầu tại các cơ sở y tế còn hiệu lực.

3.Các yêu cầu về kỹ thuật của thuốc tuân thủ theo Thông tư 06/2023/TT-BYTngày 12/3/2023 của Bộ Y tế về  “sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2023 của Bộ trưởng BộY tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập” và các quy định pháp luật khác về đấu thầu.

4.Mục đích sử dụng báo giá là cơ sở phê duyệt giá dự toán và giá của gói thầu.

5.Danh mục thuốc: theo phụ lục 01 đính kèm

6.Thời gian nhận báo giá các mặt hàng:  10 ngày kể từ ngày ra thông báo.

7.Các công ty đăng nhập website của Bệnh viện tại địa chỉ trang http://phusannhidanang.org.vn, chọn phần “Danh mục & tìm kiếm” → “Thư mời chào giá”.

8.Các công ty điền đầy đủ thông tin theo Biểu mẫu Báo giá đính kèm của phụ lục số 02.

9. Báo giá được xem là hợp lệ khi có đủ chữ ký; doanh nghiệp báo giá đã có đăng ký kinh doanh và báo giá có thời gian hiệu lực ≥ 90 ngày kể từ ngày ký.

Bệnh viện chỉ xem xét, lựa chọn các Công ty cung cấp đầy đủ các nội dung    theo yêu cầu.

Bệnh viện kính mời Quý công ty tham gia chào giá mặt hàng thuốc theo biểu mẫu đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các Quý công ty.

          Xin chân thành cảm ơn ./.

Các văn bản và file đính kèm:

Phụ lục:

01. 08.9.23.PL01_Danh mục thuốc cần mua sắm bổ sung

02.08.9.23.PL02_Mẫu báo giá_DM thuốc cần bổ sung

Ngày đăng: 08/09/2023