Danh mục dịch vụ kỹ thuật

Mã ICD Tên Tên tiếng anh
A03.3 Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella sonnei Shigellosis due to Shigella sonnei
A03.8 Bệnh lỵ trực khuẩn do Shigella khác Other shigellosis
A03.9 Bệnh lỵ trực khuẩn, không đặc hiệu Shigellosis, unspecified
A04 Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác Other bacterial intestinal infections
A04.0 Nhiễm Escherichia coli gây bệnh đường ruột Enteropathogenic Escherichia coli infection
A04.1 Nhiễm Escherichia coli gây độc tố ruột Enterotoxigenic Escherichia coli infection
A04.2 Nhiễm Escherichia coli xâm nhập Enteroinvasive Escherichia coli infection
A04.3 Nhiễm Escherichia coli gây xuất huyết đường ruột Enterohaemorrhagic Escherichia coli infection
A04.4 Nhiễm Escherichia coli đường ruột khác Other intestinal Escherichia coli infections
A04.5 Viêm ruột do Campylobacter Campylobacter enteritis

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát