Danh mục dịch vụ kỹ thuật

Mã ICD Tên Tên tiếng anh
A04.6 Viêm ruột do Yersinia enterocolitica Enteritis due to Yersinia enterocolitica
A04.7 Viêm ruột do Clostridium difficile Enterocolitis due to Clostridium difficile
A04.8 Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn xác định khác Other specified bacterial intestinal infections
A04.9 Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, không xác định loài Bacterial intestinal infection, unspecified
A05 Nhiễm độc thức ăn do vi trùng khác, chưa phân loại nơi khác Other bacterial foodborne intoxications
A05.0 Nhiễm độc thức ăn do độc tố của tụ cầu Foodborne staphylococcal intoxication
A05.1 Bệnh ngộ độc thịt (ngộ độc đồ hộp) Botulism
A05.2 Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Clostridium perfringens [Clostridium welchii] Foodborne Clostridium perfringens [Clostridium welchii] intoxication
A05.3 Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Vibrio parahaemolyticus Foodborne Vibrio parahaemolyticus intoxication
A05.4 Nhiễm độc thức ăn do độc tố của Bacillus cereus Foodborne Bacillus cereus intoxication

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát