Danh mục dịch vụ kỹ thuật

Mã ICD Tên Tên tiếng anh
A05.8 Nhiễm độc thức ăn do độc tố của vi khuẩn xác định khác Other specified bacterial foodborne intoxications
A05.9 Nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn, không xác định loài Bacterial foodborne intoxication, unspecified
A06 Bệnh do amíp Amoebiasis
A06.0 Bệnh lỵ amíp cấp Acute amoebic dysentery
A06.1 Bệnh lỵ amíp đường ruột mãn tính Chronic intestinal amoebiasis
A06.2 Viêm đại tràng do amíp không gây hội chứng lỵ Amoebic nondysenteric colitis
A06.3 U do amíp đường ruột Amoeboma of intestine
A06.4 Áp xe gan do amíp Amoebic liver abscess
A06.5† Áp xe phổi do amíp (J99.8*) Amoebic lung abscess
A06.6† Áp xe não do amíp (G07*) Amoebic brain abscess

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát