Chi hội Bác sỹ trẻ bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng In

Chi hội Bác sỹ trẻ bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng được thành lập vào ngày 28/3/2013 trên cơ sở chuyển từ Chi hội Bác sỹ trẻ khoa Nhi bệnh viện Đà Nẵng.
Chi hội Bác sỹ trẻ khoa Nhi bệnh viện Đà Nẵng được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Hội Y học thành phố Đà Nẵng vào ngày 01/10/2007, cho đến nay đã hoàn thành nhiệm kỳ đầu tiên của mình (2007 - 2012). Với tổng số 16 hội viên ban đầu, Chi hội đã triển khai hoạt động về nhiều mặt, duy trì và phát triển, hướng đến phát triển bền vững và từng bước khẳng định vị thế của mình.

Ngày 28/3/2013, Chi hội Bác sỹ trẻ khoa Nhi bệnh viện Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 – 2017 nhằm tổng kết, đánh giá các thành quả đã đạt được, rút ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, Chi hội Bác sỹ trẻ khoa Nhi bệnh viện Đà Nẵng đã chuyển giao sứ mệnh lịch sử của mình cho một lực lượng năng động mới, đó là Chi hội Bác sỹ trẻ bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Chi hội Bác sỹ trẻ bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng hiện nay có trên 50 thành viên với cơ cấu tổ chức gồm:
- Chi hội trưởng: BS. Võ Hữu Hội – Bác sỹ Nhi khoa
- 02 Chi hội phó:
    + BS. Nguyễn Phi Phong – Bác sỹ Ngoại nhi
    + BS. Thái Xuân Ánh – Bác sỹ Phụ sản
- Thường trực văn phòng: BS. Trần Thị Hoàng – Bác sỹ Nhi khoa
- Kế toán trưởng: BS. Nguyễn Thị Minh Trang – Bác sỹ Nhi khoa
- 02 Ủy viên:
    + BS. Trần Văn Trọng – Bác sỹ Ngoại nhi
    + BS. Trần Long Quân – Bác sỹ Nhi khoa
Chi hội Bác sỹ trẻ bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng ra đời nhằm mục đích huy động tinh thần nhiệt huyết và trí tuệ của đội ngũ các bác sỹ trẻ nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, cống hiến tài đức vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân đồng thời mở rộng giao lưu, học hỏi, hợp tác giữa các bác sỹ trong và ngoài nước.
Chi hội Bác sỹ trẻ bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vừa tham gia công tác nghiên cứu khoa học vừa nâng cao trình độ ngoại ngữ cả trong hoạt động chuyên môn lẫn giao tiếp hằng ngày, đồng thời là đội quân tiên phong trong các phong trào của bệnh viện.
Trong nhiệm kỳ chuyển giao đặc biệt này, Chi hội Bác sỹ trẻ bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để phát triển, mở rộng chi hội, làm cho chi hội trở thành điểm tựa vững chắc cho các bác sỹ trẻ và là cánh tay đắc lực cho bệnh viện.


Tin mới hơn: