Kế hoạch: V/v tham gia Cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TP ĐN" lần thứ nhất năm 2019 In
Thứ ba, 17 Tháng 9 2019 09:39

Kế hoạch: Về việc tham gia Cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TP ĐN" lần thứ nhất năm 2019.

File đính kèm theo kế hoạch số 952/KH-BVPSNĐN:


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: