Video tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra In
Thứ sáu, 14 Tháng 2 2020 07:01

Thực hiện Công văn số 688/UBND-VHXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của UBND thành phố về việc đăng phát video đồ họa tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo các bộ phận có liên quan đăng phát video đồ họa tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov gây ra trên màn hình chờ và trên website của các đơn vị. 

Các đơn vị truy cập vào đường link sau để tải video tuyên truyền:

Video tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra_1

Video tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra_2

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: