Điện thoại: Phòng Khám Sản: 0236.3957.731

  Phòng Khám Nhi: 0236.3957.717

  Phòng cấp cứu: 0236.3957. 701

Khoa Khám đa khoa – Cấp cứu được thành lập theo Quyết định số 673/QĐ-BVPSNĐN ngày 10/7/2014 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 71 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 01 hộ sinh trưởng khoa và 68 nhân viên.

 

Trưởng khoa

BSCKII. Trần Thị Quỳnh Mai

 

Phó trưởng khoa

ThS.BS. Lê Văn Dũng

Hộ sinh trưởng khoa

CN. Phạm Bùi Thị Tùng


2. Chức năng, nhiệm vụ

 Khoa Khám đa khoa – Cấp cứu là khoa lâm sàng có nhiệm vụ: Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu; Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú; thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ ban đầu; Tổ chức khám sức khoẻ định kì, theo dõi tình hình bệnh tật trong vùng dân cư được phụ trách để có biện pháp ngăn ngừa bệnh tật; Tổ chức dây chuyền khám sức khoẻ theo nhiệm vụ được giao.

Các trưởng khoa điều trị trong bệnh viện phải chịu trách nhiệm về chất lượng khám chuyên khoa, điều trị người bệnh ngoại trú tại khoa khám bệnh; cử cán bộ chuyên khoa có trình độ chuyên môn kĩ thuật thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa, luân phiên 3 đến 6 tháng ra công tác tại khoa khám bệnh.

Khoa được bố trí một chiều theo quy định, có đủ thiết bị y tế và biên chế phục vụ theo phân hạng của bệnh viện.

3. Các bộ phận

- Khám đa khoa;

- Cấp cứu.