I.          Giai đoạn 1

Bộ máy tổ chức Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng gồm có 18 khoa, phòng như sau:

1. Phòng Tổ chức cán bộ - Công nghệ thông tin

2.  Phòng Kế hoạch tổng hợp-Chỉ đạo tuyến-Quản lý chất lượng Bệnh viện

3. Phòng Điều dưỡng

4. Phòng Hành chính – Quản trị

5. Phòng Tài chính kế toán

6. Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế

7. Khoa Khám đa khoa- Cấp cứu 

8.Khoa Phụ Sản

9. Khoa Nhi – Hồi sức tích cực

10.  Khoa Y học nhiệt đới Nhi - Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Bệnh lý

11.  Khoa Phục hồi chức năng

12.  Khoa Ngoại

13.  Khoa Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt

14.  Khoa Phẫu thuật - Gây mê và Hồi sức tích cực

15.  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

16.  Khoa Xét nghiệm

17.  Khoa Dinh dưỡng

18.  Khoa Dược – Vật tư y tế

( Quyết định thành lập Bộ máy giai đoạn 1 File đính kèm và Chức năng 18 khoa, phòng File đính kèm )

II.        Giai đoạn 2

Bộ máy tổ chức Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng gồm có 38 khoa, phòng và 1 trung tâm trực thuộc như sau:

a) Ban Giám đốc:  gồm 4 người, trong đó có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

b) Phòng chức năng: 10 phòng

            1. Phòng Tổ chức Cán bộ

            2. Phòng Công nghệ Thông tin

            3. Phòng Công tác Xã hội

            4. Phòng Kế hoạch Tổng hợp

            5. Phòng Chỉ đạo tuyến - Đào tạo và Hợp tác quốc tế

            6. Phòng Quản lý Chất lượng Bệnh viện

            7. Phòng Điều Dưỡng 

            8. Phòng Hành chính Quản trị

            9. Phòng Tài chính Kế toán

            10. Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế

c) Khoa lâm sàng: 22 khoa

            1. Khoa Khám Đa khoa - Cấp cứu 

            2. Khoa Phẫu thuật – Gây mê và Hồi sức tích cực 

            3. Khoa Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt

            4. Khoa Y học nhiệt đới Nhi - Hồi sức tích cực và bệnh lý

            5. Khoa Ngoại

            6. Khoa Phục hồi chức năng

            7. Khoa Sơ sinh Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Bệnh lý

            8. Khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc

            9. Khoa Nhi Hô hấp

            10. Khoa Nhi Tiêu hóa - Dinh Dưỡng

            11. Khoa Tim mạch

            12. Khoa Nhi Tổng hợp

            13. Khoa Nhi Tự nguyện

            14. Khoa Chẩn đoán trước sinh

            15. Khoa Kế hoạch hóa gia đình

            16. Khoa Sinh

            17. Khoa Hiếm muộn

            18. Khoa Sản Bệnh lý

            19. Khoa Hậu sản - Dưỡng nhi

            20. Khoa Phụ nội

            21. Khoa Phụ ngoại

            22. Khoa Phụ Sản Tự nguyện

d) Khoa cận lâm sàng: 6 khoa

            1. Khoa Dinh dưỡng

            2. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

            3. Khoa Dược

            4. Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng

            5. Khoa Xét nghiệm

            6. Khoa Giải phẫu bệnh

e) Trung tâm:Sàng lọc sơ sinh

( Quyết định kiện toàn Bộ máy giai đoạn 2 File đính kèm)