Điện thoại: 0236.3957.712

Khoa Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt được thành lập theo Quyết định số 667/QĐ-BVPSNĐN ngày 10/7/2014 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 20 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng khoa và 17 nhân viên.Trưởng khoa

BSCKI. Lê Mạnh Hoàng


Phó trưởng khoa

BS. Lê Thị Thu Hà

Điều dưỡng trưởng khoa

CN. Nguyễn Thị Chi

2. Chức năng, nhiệm vụ

Mắt là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa, ngoại khoa phù hợp với nhiệm vụ của phân hạng bệnh viện; Khoa được bố trí liên hoàn, hợp lí, buồng điều trị người bệnh sau phẫu thuật được xây dựng thoáng mát, không quá sáng; Trang bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện; Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ phòng chống bệnh mắt tại cộng đồng.

Tai - Mũi - Họng là khoa lâm sàng, khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa; Khoa được bố trí địa điểm liên hoàn, hợp lí từ khoa khám bệnh vào khoa điều trị; Trang thiết bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện; Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền, giáo dục sức khỏe phòng bệnh Tai-Mũi-Họng tại cộng đồng.

Răng - Hàm - Mặt là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa, gồm có 2 bộ phận: nội trú và ngoại trú. Ngoại trú: Khám và điều trị các bệnh răng miệng, chữa răng, nhổ răng, làm răng giả, điều trị một số bệnh vùng hàm mặt. Nội trú: Phẫu thuật hàm mặt; Khoa được bố trí liên hoàn, hợp lí thuận tiện cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và vận chuyển người bệnh; Trang thiết bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện; Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, chăm sóc răng miệng cộng đồng.


3. Các bộ phận

- Mắt;

- Tai Mũi Họng;

-  Răng Hàm Mặt.