Điện thoại: 

Gây mê hồi sức:  0236.3957.721

Sicu hậu phẫu:  0236.3957.722

Khoa Phẫu thuật – Gây mê và Hồi sức tích cực được thành lập theo Quyết định số 668/QĐ-BVPSNĐN ngày 10/7/2014 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 90 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng khoa và 87 nhân viên.


Trưởng khoa

BSCKI. Nguyễn Hoài Nam

Phó trưởng khoa

BSCKI. Nguyễn Tiến Phan

Điều dưỡng trưởng khoa

CN. Trần Lê Hoài Ngọc

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Phẫu thuật - Gây mê và Hồi sức tích cực là khoa lâm sàng, gồm 2 đơn nguyên: Phẫu thuật - gây mê và Hồi sức tích cực. Đơn nguyên Phẫu thuật - gây mê là khoa lâm sàng, gồm hệ thống các buồng phẫu thuật để thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật cấp cứu và theo kế hoạch; Đảm bảo đủ phương tiện, dụng cụ phẫu thuật đồng bộ theo từng yêu cầu phẫu thuật và bảo đảm vô khuẩn.

Hồi sức tích cực là khoa lâm sàng điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh nặng, có chức năng sống bị đe dọa cần phải hỗ trợ, những người hậu phẫu sau mổ đang trong tình trạng nặng nề; Giám đốc bệnh viện ưu tiên bố trí nhân lực, đào tạo chuyên khoa, đầu tư trang thiết bị và các điều kiện làm việc để đáp ứng công tác hồi sức cấp cứu; Tổ chức dây chuyền cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực người bệnh tại khoa và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống hồi sức cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện hoặc tuyến dưới; Các khoa khác trong bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đã ổn định do khoa chuyển đến.


3. Các bộ phận

- Phẫu thuật - Gây mê hồi sức;

- Hồi sức tích cực.