Điện thoại: 0236.3957.734

Khoa Sinh được thành lập theo Quyết định số 173/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 42 cán bộ, viên chức, gồm: 02 phó trưởng khoa, 01 hộ sinh trưởng khoa và 12 nhân viên.


Phó Trưởng khoa

BSCKI. Trần Thị Hiền

Phó trưởng khoa

ThS.BS. Thái Xuân Ánh


Hộ sinh trưởng khoa

CN. Hứa Thị Lệ Chí

2. Chức năng, nhiệm vụ 

Khoa Sinh có chức năng thực hiện công tác cấp cứu bệnh sản, phụ khoa, đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, sơ sinh ngay sau đẻ, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động của Khoa. 

Khoa có nhiệm vụ: tiếp nhận các sản phụ trong tình trạng cấp cứu hoặc chuyển dạ, thực hiện công tác đỡ đẻ, chăm sóc bà mẹ và sơ sinh ngay sau đẻ; cấp cứu và điều trị các bệnh lý phụ khoa cấp cứu; phối hợp các khoa liên quan trong quá trình xử trí cấp cứu bệnh nhân, đỡ đẻ đối với thai nghén nguy cơ cao; Tham gia đào tạo, đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến.

3. Các bộ phận

- Cấp cứu sản, phụ khoa;

- Theo dõi sản phụ chuyển dạ và đỡ đẻ, chăm sóc tích cực sau đẻ.