KHOA NHI CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

Điện thoại: 0236.3957.720

1.       Tổ chức nhân sự

        Tổng số: 46 viên chức và người lao động, gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng khoa và 43 nhân viên.

 

 

Trưởng khoa

BSCKII. VÕ HỮU HỘI

Phó trưởng khoa

ThS.BS. TRẦN LONG QUÂN

Điều dưỡng trưởng khoa

LÊ ANH NHÃ

2.       Chức năng, nhiệm vụ

  • Khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc là khoa lâm sàng điều trị và chăm sóc tích cực những bệnh nhi nặng, có chức năng sống bị đe dọa cần phải hỗ trợ và điều trị tích cực, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động của khoa.
  • Khoa có nhiệm vụ: tổ chức thực hiện dây chuyền cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực bệnh nhi tại Khoa và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc tại các khoa trong Bệnh viện và tuyến dưới; Tham gia đào tạo, đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học.
  • Các khoa trong Bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đã ổn định do Khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc chuyển đến.

3.       Các bộ phận

  • Cấp cứu và hồi sức tích cực bệnh lý nội khoa.
  • Hồi sức ngoại: chấn thương nặng, bỏng nặng, hồi sức sau mổ những trường hợp nặng, hồi sức phẫu thuật tim.
  • Lọc máu – Chống độc: chạy thận chu kỳ, lọc máu liên tục, thay huyết tương, trao đổi oxy màng ngoài cơ thể (ECMO),…