Điện thoại: 0236.3957.759

Khoa Phụ nội được thành lập theo Quyết định số 177/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 17 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 01 hộ sinh trưởng khoa và 14 nhân viên.

Trưởng khoa

BSCKII. Nguyễn Phi Anh 


Phó trưởng khoa

BSCKII. Phan Tín


Hộ sinh trưởng khoa

CN. Nguyễn Thị Ánh Tuyết


2. Chức năng, nhiệm vụ 
Khoa Phụ nội là khoa lâm sàng có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho đối tượng phụ nữ, khám phát hiện và điều trị các bệnh phụ khoa bằng phương pháp nội khoa, đồng thời điều trị nội khoa củng cố sau thời kỳ phẫu thuật ở một số bệnh lý phụ khoa đặc biệt, nguy cơ cao như lạc nội mạc tử cung, ung thư phụ khoa và ung thư vú, thai trứng nguy cơ cao, ung thư tế bào nuôi…. Khoa được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động của khoa. 
Khoa có nhiệm vụ: thực hiện đầy đủ các quy chế chuyên môn nhằm phục vụ thuận tiện, chất lượng và hiệu quả trong quá trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân bị bệnh phụ khoa cầnđiều trị nội và theo dõi lâu dài; Tham gia chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe phụ nữ và phòng chống các bệnh phụ khoa, ung thư phụ khoa; Tham gia nghiên cứu khoa học.

3. Các bộ phận
- Bệnh lý phụ khoa
- Ung bướu.