Địa chỉ: Tầng 1 – Khu D – Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3957.181

Phòng Công tác xã hội được thành lập theo Quyết định số 160/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. 

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 11 cán bộ, viên chức, gồm: 01 Trưởng phòng và 10 nhân viên.

 

Trưởng phòng

Trần Cao Thanh Bình

2. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Công tác xã hội là phòng nghiệp vụ, thực hiện công tác xã hội của Bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động của phòng và việc tổ chức thực hiện công tác liên quan đến vấn đề xã hội trong quá trình hoạt động và quá trình khám chữa bệnh của Bệnh viện.
Phòng có nhiệm vụ:quy định tại Điều 2 củaThông tư số 43/2015/TT-BYTcủa Bộ Y tế ngày 26/11/2015 quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện.
Phòng Công tác xã hội khảo sát, xác định đối tượng cần hỗ trợ xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị trong Bệnh viện để triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau: 
a) Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh
- Tại khoa Khám đa khoa – Cấp cứu: tham gia đón tiếp, giới thiệu, chỉ dẫn cho người bệnh và người nhà người bệnh;
- Tại các khoa lâm sàng: Chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ hiệu quả cho người bệnh
- Tư vấn về các chương trình chính sách an sinh xã hội và những hỗ trợ khẩn cấp khác nhằm đảm bảo an toàn, quyền lơi, nghĩa vụ chính đáng cho người bệnh
- Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động cho tình nguyện viên công tác xã hội
b) Vận động, tìm nguồn lực, tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn, cơ nhỡ cả về vật chất và tinh thần:
- Xây dựng các quy trình, quy định trong vận động, tiếp nhận, trợ giúp, chăm sóc giảm nhẹ, hỗ trợ tâm lý, xã hội; miễn giảm viện phí, hỗ trợ phí sinh hoạt, phương tiện vận chuyển, đi lại, mai táng...cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.
- Xây dựng quy chế sử dụng, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ đảm bảo sự công khai, minh bạch.
- Kết nối, tạo điều kiện cho các cá nhân/nhóm/tổ chức thiện nguyện có nhu cầu được triển khai các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện
c) Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục sức khỏe và pháp luật trong lĩnh vực y tế  
- Là đầu mối phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ hỗ trợ các đơn vị trong Bệnh viện thực hiện nghiêm chỉnh quy chế, quy định phát ngôn và cung cấp thông tin của Bệnh viện ban hành.
- Hỗ trợ các đơn vị trong Bệnh viện xây dựng kế hoạch và các sản phẩm truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức các sự kiện và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội nghị, hội thảo… quảng bá, truyền thông về hình ảnh của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng với xã hội và cộng đồng theo quy định của Bệnh viện.
- Phối hợp với các cơ quan/tổ chức truyền thông của ngành y tế, của nhà nước cập nhật, phổ biến tới các đối tượng: người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế về các chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành có liên quan đến công tác khám chữa bệnh, định hướng và phát triển dư luận theo chiều hướng tích cực, góp phần xây dựng và nâng cao mối quan hệ thầy thuốc – người bệnh và người nhà người bệnh.
- Thông qua các kênh truyền thông, báo chí kết nối những đối tượng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn với các cá nhân, tổ chức từ thiện, thông qua đó, góp phần huy động nguồn lực để hỗ trợ người bệnh và các hoạt động công tác xã hội khác; gắn kết các tổ chức, nhóm tình nguyện viên tham gia công tác xã hội trong bệnh viện.
d) Xây dựng mạng lưới, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác xã hội trong bệnh viện
Quản lý, đào tạo và sử dụng hiệu quả các nhóm tình nguyện viên trong phối hợp các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện
e) Tổ chức các hoạt động công tác xã hội tại cộng đồng
Phối hợp với các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể trong Bệnh viện và các cơ quan, tổ chức ngoài Bệnh viện tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà từ thiện tại cộng đồng.
f) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Bệnh viện phân công
 
3. Các bộ phận
+ Quản lý công tác hỗ trợ người bệnh;
+ Quản lý công tác từ thiện;
+ Quản lý công tác xã hội nảy sinh trong quá trình khám chữa bệnh;
+ Quản lý trẻ em và bệnh nhân bị bỏ rơi tại Bệnh viện;
+ Quản lý công tác dịch vụ chăm sóc, khám chữa bệnh.