Điện thoại: 0236.3957.115

Trung tâm Sàng lọc sơ sinh được thành lập theo Quyết định số 1277/QĐ-BVPSNĐN ngày 08/12/2015 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng
1. Tổ chức nhân sự
Tổng số: 11 cán bộ, viên chức, gồm: 01 Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Giám đốc Trung tâm, 01 Phó Giám đốc Trung tâm và 09 nhân viên.

 

Phó Giám đốc Bệnh viện

Giám đốc Trung tâm

TS.BS. Trần Thị Hoàng

Phó Giám đốc Trung tâm

ThS.BS. Hoàng Nguyễn Thanh Thủy2. Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng của Trung tâm: Sàng lọc sơ sinh trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và các khu vực lân cận.
Nhiệm vụ của Trung tâm: 
- Thực hiện sàng lọcsơ sinh theo Quyết định số 573/QĐ-BYT ngày 11/02/2010 của Bộ Y tế.
- Thực hiện báo cáo chuyên môn.
- Nghiên cứu khoa học.
- Đào tạo và đào tạo liên tục cho nhân viên bệnh viện và nhân viên các tuyến trong thành phố.
3. Cơ cấu tổ chức: Hiện tại, Trung tâm sàng lọc sơ sinh được tổ chức thành 3 bộ phận như sau: 
- Sàng lọc bệnh chuyển hóa, nội tiết, di truyền;
- Sàng lọc điếc;
- Sàng lọc tim bẩm sinh phức tạp.

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát