Điện thoại: 0236.3957.745

Khoa Dược được thành lập theo Quyết định số 672/QĐ-BVPSNĐN ngày 10/7/2014 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 28 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa và 26 nhân viên.

Trưởng khoa Dược DS. Trương Thị tuyết Hương

Trưởng khoa

DSCKI. Trương Thị Tuyết Hương

Phó trưởng khoa

DS. Lê Thị Ni Na

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Dược là khoa cận lâm sàng, quản lý công tác dược và vật tư tiêu hao cho các thiết bị y tế, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa. 

Khoa có nhiệm vụ:quy định tại điều 3 của Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày  10/6/2011 của Bộ Y tế Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện. Khoa Dược Bệnh viện thực hiện thêm nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc...), khí y tế.

Một số hình ảnh hoạt động

Tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn

Cấp phát thuốc cho bệnh nhân

Pha chế thuốc