Điện thoại: 0236.3957.757

Khoa Tim mạch được thành lập theo Quyết định số 168/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 22 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 02 phó trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng khoa và 18 nhân viên.

 

 

Trưởng khoa
BSCKII. Võ Kim Điền

 

Phó trưởng khoa

BS.CKI Trần Thanh Hải

 

Phó trưởng khoa

Bs.CKII. Võ Đức Minh

 

 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ 

Khoa Tim mạch là khoa lâm sàng, thực hiện khám, chăm sóc và điều trị các bệnh nhân nhi dưới 15 tuổi bị các bệnh lý về tim mạch, phối hợp các khoa phòng trong Bệnh viện khám và điều trị các bệnh lý tim mạch đơn giản ở người lớn, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các công việc tại khoa. 

Khoa thực hiện nhiệm vụ: khám, chữa bệnh lý về tim mạch, quản lý và tư vấn về bệnh thấp tim, tim bẩm sinh, sử dụng cả phương pháp nội khoa và ngoại khoa để chữa bệnh, chú ý đến tâm sinh lý, chế độ ăn thích hợp với bệnh lý và lứa tuổi của trẻ em. Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa khác trong quá trình khám chữa bệnh.Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

3. Các bộ phận

- Điều trị nội khoa bệnh lý tim mạch;

- Can thiệp và phẫu thuật tim mạch;

- Quản lý thấp tim, tim bẩm sinh.