Điện thoại: 0236.3957.709

Khoa Giải phẫu bệnh lý được thành lập theo Quyết định số 182/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 11 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 01 kỹ thuật viên trưởng khoa và 08 nhân viên.


Trưởngkhoa

ThS.BS. Nguyễn Quang Tuấn

Phó trưởng khoa

ThS.BS. Tạ Thị Minh Phượng

Kỹ thuật viên trưởng khoa

CN. Lê Thị Sơn Thủy

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Giải phẫu bệnh là khoa cận lâm sàng, là cơ sở làm các xét nghiệm sinh thiết, tế bào học, khám nghiệm tử thi và siêu cấu trúc; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa. 

Khoa có nhiệm vụ: thực hiện các xét nghiệm sinh thiết, tế bào học, khám nghiệm tử thi và siêu cấu trúc; Phải bảo đảm an toàn cho các thành viên trong khoa và môi trường xung quanh; Việc quản lí trang thiết bị theo đúng quy chế quản lí và sử dụng vật tư, thiết bị y tế; Tham gia đào tào vàđào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học; Đảm bảo việc tổ chức và quản lý nhàđại thể theo quy định. 

3. Các bộ phận

- La bô giải phẫu bệnh;

 - Nhà đại thể.