Điện thoại: 0236.3957.129

Khoa Dinh dưỡng được thành lập theo Quyết định số 671/QĐ-BVPSNĐN ngày 10/7/2014 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 04 cán bộ, viên chức, gồm: 01 phó trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng khoa và 02 nhân viên.
Phó trưởng khoa

BSCKI. Nguyễn Thị Mỹ Linh

Điều dưỡng trưởng khoa

CN. Trần Thị Vân Anh2. Chức năng, nhiệm vụ
Chăm lo, bảo đảm ăn uống cho người bệnh điều trị nội trú nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chữa bệnh; Khoa dinh dưỡng của bệnh viện có nhiệm vụ tổ chức thực hiện phục vụ ăn uống cho người bệnh, trường hợp thực hiện chế độ đồng phục vụ ăn uống cho người bệnh phải bảo đảm về số lượng, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lí chặt chẽ chế độ ăn uống theo bệnh lí; Cơ sở của khoa dinh dưỡng được xây dựng theo tiêu chuẩn bảo đảm vệ sinh, thoáng mát, thuận tiện cho việc phục vụ người bệnh; Tham gia đào tạo cán bộ chuyên khoa, nghiên cứu khoa học về các chế độ dinh dưỡng phục vụ người bệnh