KHOA SẢN BỆNH LÝ

Điện thoại: 0236.3957.735

Khoa Sản bệnh lý được thành lập theo Quyết định số 175/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1.Tổ chức nhân sự

          Tổng số: 26 viên chức và người lao động, gồm 01 Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa, 01 Hộ sinh trưởng khoa và 23 nhân viên.

                      

   

                                                           Tập thể Khoa Sản bệnh lý

2.Chức năng, nhiệm vụ 

Chức năng: Khoa Sản bệnh lý là khoa lâm sàng thực hiện chăm sóc bà mẹ trong thời gian mang thai có các dấu hiệu bệnh lý về sản khoa hoặc các bệnh lý khác kèm theo không phải là bệnh lý sản khoa, có nguy cơ cao, thực hiện quản lý, phối hợp quản lý việc dự phòng và điều trị lây truyền HIV giữa mẹ và con trong giai đoạn mang thai và sau sinh. Khoa được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động của khoa.

Nhiệm vụ: Khoa thực hiện công tác chăm sóc, điều trị cho thai phụ có các yếu tố nguy cơ được an toàn cả cho sản phụ và thai nhi, thực hiện đúng các quy định về quản lý, phối hợp quản lý HIV/AISD trong lây truyền mẹ con, điều trị dự phòng lây truyền mẹ con, chuyển tiếp công tác điều trị mẹ và con với các đơn vị liên quan sau khi ra viện. Tham gia chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hóa gia đình; Thực hiện nghiên cứu khoa học.

3. Các bộ phận

- Tiền sản.

- Hậu sản, hậu phẫu bệnh lý.

- Lây truyền mẹ con.