Điện thoại: 0236.3957.742

Khoa Sản bệnh lý được thành lập theo Quyết định số 175/QĐ-BVPSNĐN ngày 24/3/2016 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

1. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 25 cán bộ, viên chức, gồm: 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa, 01 hộ sinh trưởng khoa và 22 nhân viên.

Trưởng khoa

BSCKII. Huỳnh Kim Quang 

Phó trưởng khoa

ThS.BS. Lê Thị Ánh Tuyết

Hộ sinh trưởng khoa

CN. Trần Thị Khánh An

2. Chức năng, nhiệm vụ 

Khoa Sản bệnh lý là khoa lâm sàng có nhiệm vụ chăm sóc bà mẹ trong thời gian mang thai có các dấu hiệu bệnh lý về sản khoa hoặc các bệnh lý khác kèm theo không phải là bệnh lý sản khoa, có nguy cơ cao. Khoa được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động của khoa. 

Khoa có nhiệm vụ:  thực hiện công tác chăm sóc, điều trị cho thai phụ có các yếu tố nguy cơ được an toàn cả cho sản phụ và thai nhi; Tham gia chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hóa gia đình; Thực hiện nghiên cứu khoa học.

3. Các bộ phận

- Thai phụ có các bệnh lý sản khoa;

- Thai phụ có các bệnh lý khác (không phải sản khoa).

Chức năng nhân viên

Vui lòng chờ trong giây lát