Address:

402 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.